Οικία Κουτσολιούτσου Γεωργίου

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για το φωτισμό του εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου και για τα μηχανοστάσια, τα λεβητοστάσια και τα αντλιοστάσια. Ακόμα εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων για δομημένη καλωδίωση – δίκτυα, συναγερμό, πυρανίχνευση και για επίγεια και δορυφορικά συστήματα. Τέλος, έχει γίνει εγκατάσταση τεχνολογιών ΚΝΧ-BMS για τον έλεγχο φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης.

info@acdc-electric.gr