Εργοστάσιο FOLIE στον Ασπρόπυργο Αττικής

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατασκευής Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος) για την λειτουργία μηχανημάτων παραγωγής και μεταφοράς κρουασάν (στόφες – φούρνοι – μεταφορικές – συσκευαστικές) καθώς και εγκαταστάσεις των μηχανημάτων και δικτύων για λειτουργία μονάδων κλιματισμού – εξαερισμού – θέρμανσης. Εγκατάσταση λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αεροστασίων, ψυχροστασίου, αυτοματισμών σε μηχανήματα παραγωγής ψωμιού toast και γενικά στη γραμμή παραγωγής εγκατάσταση μηχανογράφησης, ψυγείου, τούνελ, ψύξης και ασθενών ρευμάτων δομημένης καλωδίωσης. Εγκατάσταση φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας παραγωγής, γραφείων και περιβάλλοντα χώρου.

info@acdc-electric.gr