Εργοστάσιο ΑΛΛΑΤΙΝΗ στη Χαλκίδα

Εγκατάσταση ανίχνευσης υγραερίου σε καυστήρες φούρνων, απαερωτών, δεξαμενών, κλπ. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατασκευής νέου Υ/Σ με πεδία Χ/Τ και Μ/Τ και Μ/Σ 1600 KVA. . Εγκατάσταση γενικού φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας και φωτισμού περιβάλλοντα χώρου.

info@acdc-electric.gr