Βιομηχανία εσωρούχων SEX FORM στο Ίλιον Αττικής

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατασκευής Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος) για την λειτουργία μηχανημάτων. Εγκατάσταση γενικού φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας και φωτισμού περιβάλλοντα χώρου. Επίσης, εγκατάσταση μηχανοστασίων, λεβητοστασίου, αντλιοστασικών, μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης και πύργων ψύξης. Όλα ελέγχονται με BMS. Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων και δομημένης καλωδίωσης, καμερών, συναγερμού, συστήματα για αναπαραγωγή μουσικής και σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control).

info@acdc-electric.gr