Βιομηχανία παγωτού ΕΒΓΑ Α.Ε. στο Βοτανικό Αττικής

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ για την λειτουργία μηχανημάτων παραγωγής και μεταφοράς παγωτού και χυμών. Εγκατάσταση τούνελ ψύξης, ψυγείων, SILO γάλακτος, σοκολάτας και χυμών. Επίσης, εγκατάσταση μηχανημάτων, δικτύων για λειτουργία μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης. Εγκατάσταση λεβητοστασίων, μηχανοστασίων αεροστασίων, ψυχροστασίων, παγολεκάνης. Αυτοματοποίηση παραγωγικής διαδικασίας και μεταφοράς σοκολάτας. Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων και δομημένης καλωδίωσης, γενικού φωτισμού ασφαλείας σε παραγωγή, γραφεία και περιβάλλοντα χώρο. Εγκατάσταση αυτοματισμών για κίνηση και φωτισμό.

info@acdc-electric.gr