Εργοστάσιο ΚΑΝΑΚΙΣ ΑΒΕΕ στη Μαγούλα Αττικής

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατασκευής Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος) για την λειτουργία μηχανημάτων παραγωγής και μεταφοράς (στόφες – φούρνοι – μεταφορικές – συσκευαστικές) καθώς και εγκαταστάσεις των μηχανημάτων και δικτύων για λειτουργία μονάδων κλιματισμού – εξαερισμού – θέρμανσης. Εγκατάσταση λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αεροστασίων, ψυχροστασίου, αυτοματισμών σε μηχανήματα παραγωγής και γενικά στη γραμμή παραγωγής εγκατάσταση, ψυγείων, τούνελ, ψύξης. Εγκατάσταση φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας παραγωγής, γραφείων και περιβάλλοντα χώρου. Ακόμα, εγκατάσταση ζυγιστικών σταθμών παραγωγής για αερομεταφορά αλευριού από τα SILO. Έλεγχο όλου του φωτισμού, κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης με BMS. Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων και δομημένης καλωδίωσης, μηχανογράφησης, καμερών, συναγερμού, συστήματα για αναπαραγωγή μουσικής και σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control).

info@acdc-electric.gr