Εργοστάσιο ΜΙΜΙΚΟΣ στην Αρτάκη Ευβοίας

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και εγκατάσταση Η/Ζ, εγκατάσταση πινάκων και μηχανημάτων παραγωγής, βιολογικού καθαρισμού, εγκατάσταση γενικού φωτισμού ασφαλείας σε παραγωγή, γραφεία και περιβάλλοντα χώρο. Εγκατάσταση αυτοματισμών για κίνηση και φωτισμό. Εγκατάσταση χημείου, ψυγείου, λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αεροστασίου, ψυχροστασίου, μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού θέρμανσης, ασθενών ρευμάτων και δομημένης καλωδίωσης, μηχανογράφησης, κλπ. Τέλος, αυτοματοποίηση με αερομεταφορά προς βιολογικό καθαρισμό ακαθάρτων και αίματος σε συνεργασία με την Aktina Plan.

info@acdc-electric.gr