Βιομηχανία πλαστικών ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. στη Θήβα

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και εγκατάσταση Η/Ζ, εγκατάσταση πινάκων και μηχανημάτων παραγωγής, εγκατάσταση γενικού φωτισμού, φωτισμού ασφαλείας και κίνησης παραγωγής, γραφείων και περιβάλλοντα χώρου. Αυτοματοποίηση μελανιών, εγκατάσταση λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αεροστασίων, ασθενών ρευμάτων, δομημένης καλωδίωσης, μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης. Τέλος, εγκατάσταση μηχανογράφησης, κλπ.

info@acdc-electric.gr