Βιομηχανία Μηχανημάτων Κλιματισμού Interklima στη Θήβα

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και εγκατάσταση Η/Ζ, εγκατάσταση πινάκων και μηχανημάτων παραγωγής, εγκατάσταση γενικού φωτισμού, φωτισμού ασφαλείας και κίνησης παραγωγής, γραφείων και περιβάλλοντα χώρου. Εγκατάσταση λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αεροστασίων, ασθενών ρευμάτων, δομημένης καλωδίωσης, μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης. Τέλος, εγκατάσταση μηχανογράφησης, κλπ.

info@acdc-electric.gr