Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ Α.Ε. στο Αμύνταιο Φλωρίνης

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και εγκατάσταση Η/Ζ, εγκατάσταση πινάκων και μηχανημάτων παραγωγής, βιολογικού καθαρισμού, εγκατάσταση γενικού φωτισμού ασφαλείας σε παραγωγή, γραφεία και περιβάλλοντα χώρο. Εγκατάσταση αυτοματισμών για κίνηση και φωτισμό. Εγκατάσταση χημείου, ψυγείου, λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αεροστασίου, ψυχροστασίου, μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού θέρμανσης, ασθενών ρευμάτων και δομημένης καλωδίωσης, μηχανογράφησης, κλπ. Ακόμα εγκατάσταση παγολεκάνων, SILO γάλακτος και πολλών συστημάτων για την αυτοματοποίηση της παραγωγής. Έλεγχος μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού με σύστημα ΒΜS, κλπ. Εγκατάσταση συστήματος optiscan για διαχωρισμό προϊόντος από νερό ή από τα χημικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό.

info@acdc-electric.gr