Γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ Α.Ε. στην Μεταμόρφωση Αττικής

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Υ/Σ - πινάκων Μ/Τ - Χ/Τ και εγκατάσταση Η/Ζ, εγκατάσταση πινάκων και μηχανημάτων παραγωγής, βιολογικού καθαρισμού, εγκατάσταση γενικού φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας σε παραγωγή, γραφεία και περιβάλλοντα χώρο. Εγκατάσταση αυτοματισμών για κίνηση και φωτισμό. Εγκατάσταση χημείου, ψυγείου, λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αεροστασίου, ψυχροστασίου, μονάδων κλιματισμού, εξαερισμού θέρμανσης, ασθενών ρευμάτων και δομημένης καλωδίωσης, μηχανογράφησης, κλπ. Ακόμα εγκατάσταση παγολεκάνων, SILO γάλακτος, τούνελ (πήχτρες) για ωρίμανση γιαουρτιών με όλους τους αυτοματισμούς και πολλών συστημάτων για την αυτοματοποίηση της παραγωγής.

info@acdc-electric.gr