Θερ. «Ο Ευαγγελισμός» κέντρο εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας στην Αθήνα

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για το φωτισμό & κίνηση του εσωτερικού χώρου. Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων για δομημένη καλωδίωση – δίκτυα.

info@acdc-electric.gr