Γραφεία Aktinaplan στη Μεταμόρφωση

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για το φωτισμό του εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου και εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων για δομημένη καλωδίωση – δίκτυα, συναγερμό, πυρανίχνευση και για επίγεια και δορυφορικά συστήματα. Έλεγχος όλων των συστημάτων φωτισμού κίνησης με KNX-BMS.

info@acdc-electric.gr