Έκθεση αυτοκινήτων Auto Marin στη Λ. Αλεξάνδρας

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για το φωτισμό του εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου και εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων για δομημένη καλωδίωση – δίκτυα, συναγερμό, πυρανίχνευση και για επίγεια και δορυφορικά συστήματα.

info@acdc-electric.gr