Φωτισμός περιβάλλοντα χώρου Αστέρα στη Βουλιαγμένη

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για το φωτισμό του εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου και εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων για δομημένη καλωδίωση – δίκτυα, συναγερμό, πυρανίχνευση και για επίγεια και δορυφορικά συστήματα. Όλα ελέγχονται με BMS. Εγκατάσταση φωτισμού περιβάλλον χώρο με συστήματα διαχείρισης BMS.

info@acdc-electric.gr